Palvelun käyttöehdot

Sponssit.fi palvelukonseptin ehdot alkaen 20.7.2022

Sponssit.fi sivuston tarkoituksena on varainkeruu, jossa kannattaja ostaa tuotteita. Keräystuotto menee kannattajan valitseman koululuokan, joukkoeen, seuran, järjestön tai yrityksen hyväksi. Varainhankkija käyttää saadut varat toimintansa ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Varainhankkijat saavat ennalta määritetyn osuuden myynnistä, joka on tuotteen myyntihinnasta 25%. Varainhankinta on voimassa 2 viikkoa varainkeruu koodin muodostuksesta. Varainkerääjä voi halutessaan pidentää varainhankinta-aikaa.

Henkilötietojen käsittely
Antamanne asiakastiedot ovat luottamuksellisia. Tietojen säilyttämisessä noudatetaan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaista rekisteri- ja tietosuojaselostetta. Kimmeli Holdings Oy kerää varainhankkijan tiedot asiakasrekisteriinsä.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kimmeli Holdings Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.7.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Kimmeli Holdings Oy, Kauppakeskus Plaza, Vilhonkatu 8, 24100 Salo
Y-tunnus: 3158739-3
+358(0)400546977 / rami.virta@hairmail.net

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Asiakasrekisteri: Rami Virta, rami.virta@hairmail.net, +358(0)400546977

2. Rekisterin nimi

Kimmeli Holdings Oy asiakasrekisteri

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).
Henkilötietoja käsitellään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen, Kimmeli Holdings Oy ja sen yhteistyökumppanien markkinointiin ja markkinatutkimuksiin.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, käyttäjätunnus, salasana, yritys/organisaatio, yrityksen Y-tunnus, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Tietoja säilytetään niin kauan kuin kirjanpitolainsäädäntö tai muu lainsäädäntö edellyttää.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tämä tulee kyseeseen, kun sähköpostiosoitetietoja taltioidaan MailChimp-sovelluksessa ja IP-osoitetietoja Google Analytics -palvelussa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa

Hinnat
Tuotteiden hinnat on ilmoitettu euroissa verollisina. Kimmeli Holdings Oy pidättää oikeuden hintojen muutokseen. Varainkerääjälle komission perusteena on aina tuotteita tilanneen henkilön tilaushetkellä maksama hinta.

Keräystuottojen tilitys ja toimitustapa
Sponssit.fi ( Kimmeli Holdings Oy ) laskuttaa ennen tuotteiden toimitusta 75% kannattajien ostosten arvosta. Kun tuotteet on maksettu Kimmeli Holdings Oy tilille, toimitetaan tuotteet yhteen varainhankkijan osoittamaan osoitteeseen. Varainhankintaa tehneelle taholle jää 25% keräystuotto.
Toimitus tapahtuu tilausvahvistuksen ja varainhankkijan laskun maksun jälkeen postin toimittamana.

Toimituskulut
Tilauksen toimituskulut laskutetaan oston yhteydessä. Rahtivapaa raja on 200€. Toimituskulu on kulloinkin voimassa oleva, sponssit.fi kaupassa määritelty toimituskulu.

Yleistä toimituksista, reklamaatiosta ja palautuksista

Varainhankkija vastaa lainsäädännön mukaisten vaatimusten täyttymisestä kuluttajaroolissa toimivien tuotteiden ostajien (kannattajien) suuntaan. Muilta osin kuin mitä edellä on mainittu, sovelletaan Kimmeli Holdings Oy yleisiä myynti- ja toimitusehtoja.

Toimitus ja käyttöehdot

1. Soveltamisala

Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan Kimmeli Holdings Oy:n (jäljempänä myyjä) ja sen asiakkaiden (jäljempänä ostaja) väliseen kaupankäyntiin, elleivät osapuolet toisin ole kirjallisesti sopineet. Molemmat osapuolet sitoutuvat noudattamaan tilauksen tekohetkellä voimassa olevia ehtoja.
Asiakkaan perus- tiedot rekisteröidään myyjän asiakasrekisteriin.
Nämä myynti- ja toimitusehdot korvaavat kaikki aikaisemmat myynti- ja toimitusehdot.

2. Myyjän velvollisuudet

• Toimitusaika
Varainhankkijan kahden viikon myyntijakson jälkeen myyjä kerää tuotteet toimitettavaksi seuraavan kolmen päivän aikana. Myyjä lähettää varainhankkijalle tilausvahvistuksen ja laskun. Laskun maksun jälkeen myyjä toimittaa tuotteet 2-3 päivän aikana siitä kun laskun maksu näkyy myyjän tilillä.

2.1 Toimitusehdot

Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, myyjä toimittaa tuotteet ostajalle myyjän rahdilla.
Toimituksiin sovelletaan voimassa olevia veloituksia ja rahtirajoja. Postikulu on 10,90 € sis alv 24% ja rahtivapaan toimituksen raja on 200 € sis alv 24%.
Varainhankkija (ostaja) vastaa oikean toimitusosoitteen ilmoittamisesta myyjälle sekä siitä, että myyjän valtuuttamalla rahdinkuljettajalla on mahdollisuus toimitusajankohtana toimittaa tuotteet ilmoitettuun osoitteeseen.

2.2 Tavaran ominaisuudet

Myyjä vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän kirjallisesti antamien, nimenomaan kyseiseen kauppaan liittyvien tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttö- tarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.
Vastaanottamalla myyjältä tuotteen ostaja hyväksyy sen, että tuotteen käyttöönotto ja käyttö saattavat edellyttää erityistä asiantuntemusta tai huolellisuutta. Myyjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu tuotteen virheellisestä käytöstä, tai käytöstä muussa yhteydessä, kuin mihin se on tarkoitettu.

2.3 Virhevastuu ja tuotevastuu

Myyjä vastaa vain tuotteessa olevasta suunnittelu-, raaka-aine- tai valmistusvirheestä sen myyntihintaan asti. Myyjä ei vastaa tuotteen virheistä, jotka johtuvat tai aiheutuvat tuotteen puutteellisesta asentamisesta tai huoltamisesta. Mikäli tuotteen tai lähetyksen pakkaus on vaurioitunut kuljetuksen aikana, takuu on voimassa vain mikäli ostaja on kuitannut lähetyksen vastaanotetuksi varauksin.

2.4 Välilliset vahingot

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan mitään ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa.

3. Ostajan velvollisuudet

3.1 Hinnat ja maksut

Kaikki hintamme sisältävät aina arvonlisäveron. Voimassa oleva hinta on sponssit.fi verkkoportaalissa tilaushetkellä ilmoitettu hinta. sponssit.fi pidättää oikeuden virheellisesti kirjattujen hintojen korjaamiseen ja hintojen ja postikulujen muutoksiin.

3.2 Tilauksen vahvistaminen

Saat sähköpostilla tilausvahvistuksen vastaanotetusta tilauksesta ja toisen sähköpostin, kun tilaus on käsitelty ja tuotteet ovat lähetetty.
Otamme Sinuun yhteyttä, jos tilattu tuote on loppunut varastostamme..
Mikäli kaipaat apua tilauksen tekoon, tuotteiden valitsemiseen tai Sinulla on jotain muita tilaustasi koskevia kysymyksiä, voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen kim.virta@hairmail.net niin autamme mielellämme.


3.3 Reklamaatio ja virheen korjaaminen

Jos saat virheellisen tai väärän tuotteen, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostilla ennen tuotteen palautusta. kim.virta@hairmail.net
Kuluttajansuojalaki, joka suojaa Sinun oikeuksiasi asiakkaana, koskee myös ostosten tekoa meillä.

4. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu eikä neuvotteluissa päästä sovintoon, riidat ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa.

5. Muut ehdot

Ostaja huolehtii myyjältä hankkimiensa tuotteiden ja niistä syntyvien jätteiden uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista.

6. Päivitetyt myynti- ja toimitusehdot

Voimassa olevat myynti- ja toimitusehdot ovat nähtävillä myyjän Internet sivuilla www.sponssit.fi